Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate

(104376-79-6)
  • Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate (104376-79-6) Suppliers

Tel:+86-575-86165119 86165129 13906856234
Fax:+86-575-86165139
 China (Mainland)
Tel:
Fax:
 
Tel:+86-25-86907288,+86-25-86907237
Fax:+86-25-86907266
 China (Mainland)
Tel:+86-571-88938639
Fax:+86-571-88938652
 China (Mainland)
Tel:+86-10-84663665
Fax:+86-10-84663776
 China (Mainland)

Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate(104376-79-6) Related Products

Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-[1,1'-biphenyl]-4-yl-w-hydroxy-, benzylated 104376-72-9  1-Pentenylboronic acid 104376-24-1  5'-O-(DIMETHOXYTRITYL)-5-IODO-2'-DEOXYURIDINE 104375-88-4  (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine 104372-31-8  1,4-Dibutyloxybenzene 104-36-9  2-Amino-3-cyano-4-chloro-5-formylthiophene 104366-23-6  O-Toluenethiol acetate 10436-57-4  Tetrahydroxysqualene 1043629-23-7  Boc-11-Aminoundecanoic acid 10436-25-6  N-[(octadec-9-enoylamino)methyl]octadec-9-enamide 10436-16-5  Ethanol,2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]bis- 104-38-1  N-(2-methoxybenzyl)-1-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminoethane (NBOMe-2C-I or 25I-NBOMe) 1043868-97-8  5-FLUORO-2-METHOXYPYRIDINE-4-BORONIC ACID 1043869-98-2  Methylsulfamoyl chloride 10438-96-7  Piperazine,1-(5-methyl-2-pyridinyl)- 104395-86-0  N-Methyl-4-nitro-O-toludine 10439-77-7  2,4,6-Trimethoxyphenylacetic acid 104397-80-0  Phenol, 4-nonyl- 104-40-5  N-acetyl-1H-indole-2-carboxylic acid 10441-26-6  3-Acetyl-7-hydroxy-2H-chromen-2-one 10441-27-7  Cinnamaldehyde 104-55-2  4-Chlorobenzaldehyde 104-88-1  Tacrolimus 104987-11-3  p-Toluenesulfonic acid 104-15-4  N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide 10416-59-8 

You have selected5suppliers, select please: